Adecla erbjuder tjänsterna Rapportering, Allokeringsförvaltning samt Rådgivning och analys till framförallt institutioner och organisationer. Vi är transparenta vilket innebär att vi inte tar några försäljningsprovisioner från banker, förvaltare eller fonder och fokus kommer alltid att ligga på att hitta de bästa villkoren och lösningarna för våra kunder.

 

VARFÖR VI FINNS

Adecla grundades 2010 med visionen att bidra till en bättre, mer balanserad och sundare finansmarknad där kunderna ska kunna känna sig trygga i sina beslut och sin situation. Adeclas vision är baserad på samhällsviktiga värderingar framför monetära kortsiktiga vinster och vi försöker ständigt jämna ut de maktförhållanden som finns inom finansbranschen.

 

Hur vi arbetar

Adecla arbetar med en helhetssyn på finansförvaltningen. Genom år av erfarenhet inom finansbranschen har vi byggt upp en gedigen kunskap inom området. Vi har tagit fram en arbetsmodell i fem delar för att kunna säkerställa att fullgod kontroll innehas under förvaltningen av era finansiella tillgångar.

 

Varför adecla

  • Transparens. Genom ett transparent och kostnadseffektivt arbetssätt kan ni vara säkra på att ni får bästa möjliga hjälp.

  • Erfarenhet. Gedigen kunskap inom området efter år av arbete inom finansbranschen.

  • Förtroende. Vi vill bygga långsiktiga relationer och det gör man bara om man samtidigt skapar ömsesidigt förtroende.


Tjänster

Allokeringsförvaltning

Adecla erbjuder en kundanpassad överblick över klientens hela finansiella förmögenhet och ansvar för hur hela eller delar av denna placeras. Allokeringen görs med gedigen kunskap från många år inom kapitalförvaltningsområdet och fokuserar på aktier, räntor, alternativa investeringar och likviditet.

Rådgivning och Analys

Genom ett transparent, kostnadseffektivt och oberoende arbetssätt erbjuder Adecla sina klienter rådgivning och analys av framförallt deras portföljers allokering, risk och strategi. Syftet är att ge klienten den bästa möjligheten att uppnå sina investeringsmål på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt.

Rapportering

Adecla hjälper till med årsrapporter, styrelserapporter och löpande rapportering kring allt som rör förvaltningsarbetet. Detta kompletteras gärna med rapportering kring ESG-relaterade frågor samt sammankoppling med relevanta jämförelseindex.