vertical line.png

Varför vi finns

Adecla grundades 2010 med visionen att bidra till en bättre, mer balanserad och sundare finansmarknad där kunderna ska kunna känna sig trygga i sina beslut och sin situation. Beslutet att grunda Adecla var inte ett beslut utifrån ekonomi, utan mer utifrån värderingar och en möjlighet att jämna ut de maktförhållanden som fanns inom finansbranschen. 

De första kunderna var ett antal familjer som ville arbeta med en aktör som kunde hjälpa dem med helheten, d.v.s. att hitta en anpassad allokering av tillgångarna, att erhålla en bra bild av den finansiella ställningen samt inte minst agera som ett bollplank och rådgivare som gav dem råd med integritet och fokus på kundens vinning framför bolagets. Dessa första kunder är fortfarande kunder hos Adecla.

Sedan hösten 2013 har Adeclas fokus varit att hjälpa institutioner och organisationer med tjänster inom finansförvaltningen. I november 2014 blev Adecla ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillstånd och samtidigt flyttade vi till det kontor på Kungsholmen där vi sitter idag.