Rådgivning och Analys

Adecla erbjuder finansiell rådgivning samt analys av kapitalförvaltningar till främst institutioner och stiftelser.

Vi har genom många års erfarenhet byggt upp gedigna kunskaper inom kapitalförvaltningsområdet. Det gör att vi kan hjälpa våra klienter med att skapa personliga investeringsfilosofier samt utveckla robusta processer. Detta så att de ska kunna fatta så bra investeringsbeslut som möjligt. 

Adecla erbjuder rådgivning och analys inom bl.a. följande områden:

  • Portföljallokering och portföljstrategi.
  • Kostnadsanalys av klientens externa förvaltningsmandat och underliggande produkter.
  • Placeringsreglementen, skapa och/eller utvärdera.
  • Riskanalys av hela portföljer.

Syftet med arbetet är att ge klienten den absolut bästa möjligheten att uppnå sina investeringsmål på ett så kostnadseffektivt och tryggt sätt som möjligt. Vi arbetar alltid utifrån ett oberoendeperspektiv, d.v.s. vi har inga andra intressen än klientens bästa.

Adecla erbjuder inte investeringsrådgivning gällande enskilda instrument till icke-professionella klienter.

Adecla hjälper även till att implementera verktyg och rutiner för att kunden bättre ska kunna hantera sina portföljer, externa förvaltare, enskilda investeringar, kostnader och risk. 

Kontakta oss så lyssnar vi gärna och ser om det är något vi kan bistå med.