Rapportering

Adecla hjälper till med årsrapporter, styrelserapporter och löpande rapportering kring allt som rör förvaltningsarbetet.

Vi erbjuder insamling av information till konsoliderade rapporter som redovisar summan av de finansiella investeringar som kan finnas fördelat hos alla de olika banker och/eller kreditinstitut som finns portföljen.

Vi hjälper även till med rapportering kring ESG-relaterade frågor eller kvalitetssäkring av rapporter utifrån ett placeringsreglemente eller organisatoriska behov. Dessutom presenterar vi gärna relevanta jämförelseindex eller annan specifik rapportering enligt ert önskemål.

Kontakta oss så lyssnar vi gärna och ser om det är något vi kan bistå med.