vertical line.png

Värderingar

Värderingar kan och bör användas inom de flesta områden, såväl i det privata som i arbetslivet. Att förhålla sig till och följa värderingar är i första hand ett privat val och de viktigaste värderingarna är de vi väljer att leva vårt liv efter, oavsett när och var.

En organisation kan givetvis inte helt bestämma vilka värderingar dess medarbetare ska följa, men man kan välja vilka värderingar organisationen ska sträva efter, löpande diskutera dessa och vara klar och tydlig med såväl mot medarbetare som mot kunder.

Vi på Adecla har valt att arbeta med fokus på följande värderingar:

  • Delaktighet: på Adecla hjälper vi och bryr oss om varandra. Vi arbetar tillsammans och ska sträva efter att ha en intern förståelse över allt som händer i företaget.
  • Transparens: vi arbetar på ett öppet och tydligt sätt, både internt och externt. Vi är alltid sanningsenliga gentemot oss själva, våra kollegor och våra kunder.
  • Utveckling: det ska alltid finnas en strävan att göra sitt bästa och utvecklas. Strävan till utveckling kan och bör vara att både utveckla verksamheten samt att utvecklas på ett personligt plan.
  • Glädje och positivitet: vi ska alla sträva och arbeta för en glad och positiv stämning på arbetet. Det ska vara kul att gå till jobbet!

Inom var och en av dessa värderingar finns det många fler detaljer som tydligare definierar vad varje värdering innebär i praktisk handling. Alla dessa punkter presenteras inte på vår hemsida men vi diskuterar de gärna med er under vårt löpande samarbete.