Allokeringsförvaltning

Adecla erbjuder en överblick över klientens hela finansiella förmögenhet och ansvarar för hur hela eller delar av denna placeras.

Förvaltningen utgår från en taktisk allokering som innefattar tillgångsslagen aktier, räntor, övriga investeringar (hedgefonder, fastigheter, m.m.) samt likviditet. Basen i förvaltningen är s.k. passiva investeringar, ETF:er samt indexfonder. Därutöver investerar vi i bl.a. aktivt förvaltade fonder inom noga utvalda marknader, tillgångsslag och investeringsmodeller.

Vår allokeringsförvaltning är helt transparent och strävar efter att vara kostnadseffektiv. Vi tar inte några försäljningsprovisioner från banker, förvaltare eller fonder. Avgiftsstrukturen är en fast avgift baserat på förvaltningsvolym. Inga provisioner eller s.k. kick-backs kommer till Adecla, alla dessa tillfaller våra klienter.

Vi är oberoende och arbetar endast för att hitta de bästa villkoren och de bästa leverantörerna för våra klienter. Då vi sammanräknat för alla våra klienter har en större förvaltningsvolym så erhåller vi ofta lägre priser än vad man i de flesta fall privat kan förhandla sig till hos t.ex. fondleverantörer.

Kontakta oss så förklarar vi gärna vår tjänst närmare så kan vi gemensamt se om vi kan hjälpa er med att förenkla och kostnadseffektivisera er nuvarande förvaltning.